Disclaimer

Over informatie op deze website. Lekker duidelijk.

Op deze website stelt Rotterdambassadeur aan de bezoekers van de website bepaalde informatie ter beschikking. Rotterdambassadeur streeft daarbij naar een correcte en betrouwbare weergave van deze informatie, maar acht zich niet gebonden door enige foutieve vermelding.

Het kopiëren van teksten of afbeeldingen van deze website is niet toegestaan, tenzij er een schriftelijke toestemming van Rotterdambassadeur is overhandigd.

Aan de getoonde inhoud op deze website kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Rotterdambassadeur sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, alsmede iedere andere vorm van aansprakelijkheid.